Tömma dödsbo i Stockholm

Att förlora en anhörig är en av de svåraste upplevelserna i livet. Mitt i sorgen måste man också ta itu med det praktiska ansvaret att tömma dödsboet och även ta hand om städning av dödsbo. För att underlätta denna svåra process finns vi på L&C Bohagsservice med dig hela vägen och bistår dig i denna känsliga tid. Vi rensar dödsbo i Stockholm med omnejd och tar hand om alltifrån bortforsling och städning till hjälp med värdering och uppköp.

Kontakta oss om du vill boka ett gratis hembesök och få en prisuppskattning.

Kontakta oss

Vi vill göra processen så smidig och enkel som möjligt

Att tömma ett dödsbo kan vara en svår och känslosam process för alla inblandade. Det kräver många beslut och val som kan vara svåra att ta under en tid av sorg och förlust.

För oss är det viktigt att det ska ske på ett värdigt sätt med respekt för alla inblandade. För många är det viktigt att det ska bli klart så fort som möjligt, medan andra hellre vill ta det lugnt. Självklart lägger vi upp det helt utifrån vad som passar er bäst. Med oss kan du känna dig trygg och vi har lång erfarenhet av detta.

Hos oss på L&C Bohagsservice förstår vi detta och vi strävar efter att göra processen så smidig och enkel som möjligt. Vi är specialiserade på att tömma dödsbo i Stockholm och kan hjälpa dig med allt från värdering av bohag till flyttstädning och återbruk. Vårt fokus ligger alltid på att leverera en professionell och effektiv service till våra kunder.

Vad menas med dödsbo?

Ett dödsbo refererar till den samling av tillgångar och skulder som lämnas efter en persons bortgång. När en individ avlider kvarstår ofta ägodelar, fastigheter, pengar och andra tillgångar som nu måste förvaltas, fördelas, eller i vissa fall, säljas för att täcka eventuella skulder eller fördelas. Arvet delas vanligen upp genom ett testamente eller enligt arvslagen om inget testamente finns. De som ska hantera dödsboet kallas för dödsbodelägare och är alltså arvtagarna.

Frågor och svar gällande tömning av dödsbo

Är du dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är de personer som delar ägandeskapet av tillgångarna och skulderna som finns kvar efter att någon har gått bort. Det är vanligt att dödsbodelägare är familjemedlemmar som barn, syskon eller andra nära släktingar till den avlidne.

Som dödsbodelägare bör ni ha en öppen och ärlig kommunikation med varandra under hela processen för att undvika konflikter och missförstånd.

Bouppteckning - Dödsbodelägarna ska skapa en bouppteckning. Det är en lista över alla tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig. Bouppteckningen är viktig för att fördela arvet rättvist och för att betala eventuella skulder. Läs mer om bouppteckning på Skatteverket!

Tillgångsfördelning - Efter att bouppteckningen upprättats måste dödsbodelägarna bestämma hur de ska fördela tillgångarna. Detta kan innebära att sälja egendom, dela upp personliga föremål eller följa de anvisningar som finns i den avlidnes testamente om det finns ett sådant.

Skuldhantering - Dödsbodelägarna måste också se till att eventuella skulder blir korrekt hanterade. Det kan innebära att betala av skulder med de tillgångar som finns i dödsboet.

Som dödsbodelägare bör ni ha en öppen och ärlig kommunikation med varandra under hela processen för att undvika konflikter och missförstånd.

Tecknat hus i kartong

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en slags lista på hur den ekonomiska situationen såg ut vid dödsfallet. Det kan handla om eventuella skulder och tillgångar som de efterlevande kommer ärva. Att tömma ett dödsbo innan bouppteckningen är klar kan därmed tolkas som bedrägeri, så det är viktigt att du som dödsbodelägare stämmer av dessa frågor med en jurist. 

Får man tömma dödsbo i Stockholm innan bouppteckningen är klar?

Nej, du får inte tömma ett dödsbo i Stockholm innan bouppteckningen är klar. Däremot är det vanligt att man lägger ut bostaden till försäljning innan den fullständiga bouppteckningen är registrerad, men då kan inte tillträde ske förrän allt är klart och registrerat.

Två tecknde pesoner hjälper att tömma dödsbo i Stockholm

Vad händer med sakerna?

Vi har bra samarbete med såväl städfirmor och secondhand-butiker, vilket gör att vi kan erbjuda dig en helhetslösning där du själv slipper göra det tunga arbetet med allt vad tömning av dödsbo kan innebära.  Vi hjälper att hämta möbler dödsbo i Stockholm. Vi har stor erfarenhet av olika typer av flyttar och har dessutom miljön i prioritet. Vare sig det är en enstaka möbel eller ett helt bohag som ska hämtas kan du vara säker på att möblerna tas om hand på bästa sätt. Vi har samarbeten med olika välgörenhetsorganisationer i Stockholmsregionen och dit skänks möbler som förtjänar en andra chans. Om möblerna måste slängas görs detta på en miljöcertifierad återvinningsstation.

Tecknad kvinna står i dödsbo i Stockholm

Såhär går tömning av dödsbo till:

1: Vi kommer ut till platsen för att värdera och sätta ett preliminärt pris som vi skickar i en offert.

2: Tillsammans bestämmer vi ett datum, när och var vi hämtar nycklar och såklart när tömningen och allt ni vill att vi ska göra ska vara klart.

3: Under tömningsdagen sorterar, bortforslar och städar vi bohaget, alternativt gör delar av det om ni önskar.

4: Om ni vill tar vi in en värderare som kan komma och kolla om något kan köpas upp. Vi har även kontakt med Secondhand-butiker osv.

Tecknat hus i kartong

Vad vi hämtar vid tömning

  • Brännbart

  • Kartong

  • Stoppade möbler

  • Metall

  • Elektronik

  • Trä

  • Impregnerat trä

  • Porslin/isolering

  • Glasförpackningar

Rensa dödsbo i Stockholm - viktiga regler att ta fasta på

Det är viktigt att följa de juridiska reglerna och kraven när du tömmer ett dödsbo i Stockholm. Följs de inte kan det leda till negativa konsekvenser som att du gör dig skyldig till bedrägeribrott och så vidare. Detta gäller både tömning av dödsbo och om du flyttar dödsboet. Bland dessa regler gäller till exempel tidsfrister och hur ägodelar och skulder ska tas omhand. 

Vi har stor erfarenhet och koll på när och hur en dödsbotömning ska göras och hjälper dig säkert och tryggt igenom alla steg. Läs mer nedan om olika krav när någon nära anhörig går bort.

1. Upprättning av bouppteckning

En bouppteckning måste upprättas och lämnas till Skatteverket. Den visar tillgångarna och skulderna i dödsboet och används för att fördela arvet. Det är oerhört viktigt att vara på det klara med att en dödsbotömning inte får göras innan själva bouppteckningen är klar, eftersom det annars kan klassas som bedrägeri.

2. Arvsfördelningen

Arvslagen reglerar hur arvet fördelas om det inte skulle finnas ett testamente. Detta kan påverka vilka som har rätt till arvet och i vilken omfattning. Det gäller att följa arvsordningen om testamente saknas men det går dock inte att helt strunta i arvsordningen rent juridiskt.

Läs mer på Ärvdabalken!

Skatteregler gällande dödsbo

Arvsskatten är inte längre giltig i Sverige vilket betyder att man numera inte betalar skatt på arv. Det är dock viktigt att följa Skatteverkets riktlinjer när det kommer till att rensa dödsbo. Att avsluta ett dödsbo innebär att man genomför flera viktiga steg innan man kan säga att det är skattemässigt avslutat. Ett dödsbo anses vara skattemässigt avslutat när följande kriterier är uppfyllda:

När alla tillgångar i dödsboet är uppdelade och överförda till arvtagarna eller mottagarna.

En slutlig deklaration måste göras för dödsboet och lämnas in till Skatteverket.

Eventuella skatteåterbetalningar eller skatteskulder ska regleras, så att dödsboet inte längre har några obetalda skatter.

Överföringar av tillgångar! Det är viktigt att notera att om du har ärvt tillgångar måste du föra över dem på dig. Detta är nödvändigt för att undvika att felaktiga uppgifter skickas till Skatteverket av banker och andra institutioner.

Så går tömning av dödsbo till hos L&C Bohagsservice

Tömningen av ett dödsbo innefattar alltså processen att organisera och hantera tillgångar och skulder, och det är ofta en komplicerad uppgift som kräver noggrann planering. På L&C Bohagsservice är vi din stöttande hand hela vägen.

Steg 1. Få en prisuppskattning

När du väljer oss som hjälp för att rensa dödsbo i Stockholm kommer vi till platsen för att göra en utvärdering och fastställa ett preliminärt pris. Detta pris skickas till dig som en offert. Tillsammans kommer vi överens om ett datum för när och var vi ska hämta nycklarna, och självklart när själva tömningen och andra önskade åtgärder ska vara avslutade.

Steg 2. Sortering, värdering och försäljning

Det första steget innebär att gå igenom alla föremål i bostaden och bestämma vad som ska behållas, säljas, ges bort eller slängas. De föremål som du vill sälja bör värderas korrekt. L&C Bohagsservice kan bistå med denna värdering och även hjälpa till med att organisera försäljningen.

Steg 3: Bortforsling

För att tömma dödsbo i Stockholm behöver de saker som inte ska säljas eller behållas forslas bort. Vi på L&C Bohagsservice kan hantera bortforsling dödsbo i Stockholm åt dig och se till att det görs på ett ansvarsfullt sätt. Under tömningsdagen sorterar vi och forslar bort sakerna.

Steg 4. Städning av dödsbo

Efter att alla tillgångar har tagits om hand är det viktigt att städa bostaden. Du kanske väljer att sälja den till någon, eller så väljer du att överta bostaden till dig eller de andra arvingarna. LC Bohagsservice erbjuder också flyttstädningstjänster för att lämna bostaden i bästa möjliga skick.

L&C Bohagsservice - Vi tömmer dödsbon med värdighet i Stockholm

Vår främsta målsättning på L&C Bohagsservice är att erbjuda en diskret och professionell tjänst för att tömma dödsbon i Stockholm. Vi förstår den utmanande situationen som du kan befinna dig i när du förlorar en nära anhörig och står inför uppgiften att hantera deras ägodelar. Vi strävar efter att göra hela processen så smidig och värdig som möjligt. Önskar du istället tömning av kontor kan vi även hjälpa dig med detta.

Vi samarbetar med andra aktörer för en helhetslösning

Vi samarbetar aktivt med andra företag för att säkerställa en ännu smidigare tömning av dödsbo. På L&C Bohagsservice erbjuder vi helhetslösningar och har därför inlett samarbeten med olika typer av företag för att täcka alla aspekter av tömningsprocessen.

Begravningsbyråer - I samarbete med begravningsbyråer strävar vi efter att underlätta hanteringen av dödsbon. Detta inkluderar att vara extra känsliga för de anhöriga och deras önskemål samt att se till att föremål tas om hand på ett respektfullt sätt.

Mäklarbyråer - För mäklarbyråer som behöver tömma lägenheter inför försäljning är vårt samarbete en verklig tillgång. Vi säkerställer att bostaden blir helt tömd och redo för visningar, vilket ger kunderna en positiv upplevelse.

Städfirmor och second hand-butiker - Vi har etablerat partnerskap med professionella städfirmor och second hand-butiker. Det betyder att du kan överlåta städningen till oss men också möjligheten att lämna in möbler och annat på second hand istället för att kasta.

Kontakta oss

Låt oss ta hand om det praktiska vid tömning av dödsbo så att du kan fokusera på att bearbeta din sorg och minnas din anhörige på ett värdigt sätt. Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan vara till hjälp för att tömma dödsbo i Stockholm.

Telefontider

Måndag — Fredag
08.00 — 16.00

M: hej@lcbohagsservice.se
T: 08-301554

FAQ

Får man tömma ett dödsbo innan bouppteckning?

I allmänhet bör man inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning har genomförts. Bouppteckningen är en juridisk process där dödsboets tillgångar och skulder ses över och redovisas. Det är viktigt att ha en tydlig översikt över dödsboets ekonomi innan någon fördelning eller tömning äger rum. Det finns dock undantag, såsom när det är akut nödvändigt att tömma bostaden av hälsoskäl eller om det finns en överenskommelse mellan alla arvtagare.

Vad kostar det att tömma dödsbo?

Kostnaden för att tömma ett dödsbo i Stockholm varierar beroende på flera faktorer, såsom storleken på boet, dess plats och omfattningen av tjänster som behövs. Vanligtvis inkluderar kostnaderna för att tömma dödsbo följande aspekter: värdering av tillgångar, bortforsling av saker som inte ska säljas, eventuell rengöring eller städning av bostaden och andra specifika tjänster som kan krävas. Vi på L&C Bohagsservive specialiserar oss på dödsbotömning och ger dig en prisuppskattning baserad på ditt specifika behov.

När får man tömma ett dödsbo?

Tömningen av ett dödsbo kan påbörjas efter det att bouppteckning har genomförts och det är klart hur tillgångar och skulder fördelas enligt lag eller enligt den avlidnes testamente. När detta är fastställt och eventuell skatt är reglerad, kan man börja tömma boet. Det är viktigt att följa de lagar som gäller i ditt fall, och att först få de nödvändiga tillstånd om det krävs.

Vem betalar vid städning av dödsbo?

Kostnaden för städning av dödsbo är vanligtvis en utgift som täcks av dödsboets tillgångar. Det innebär att pengarna för städning kommer från de medel som tillhör den avlidne personen. Det är en del av de kostnader som kan dras av från dödsboet innan fördelning av återstående tillgångar sker. Vi skickar fakturan till dödsboet när du anlitar oss.